ver.vrienden van het brielse meer

Laaste nieuws

Beste recreant op en aan het Brielse Meer,
Hierbij een laatste update:
Deze winter vinden er geen aanpassingen plaats in de Vogelkreek, de laatste werkzaamheden zijn, in overleg met het Recreatieschap, uitgevoerd.
De thans beschikbare steigers in de Vogelkreek blijven in 2016 dezelfde als in 2015.
   

Werkzaamheden (volgens) Recreatieschap:
Komende winter worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd, zowel op het water als aan de oevers. Inmiddels is er een begin gemaakt aan de fietspaden. Voorts komt er onderhoud aan- en vernieuwing van steigers, evenals andere 'recreatieve' voorzieningen op en rond het Meer. (Mij nog onbekend wat).

Het zal velen niet ontgaan zijn, dat er een zgn. winterregeling van kracht is gegaan. Dit heeft voornamelijk te maken om diefstallen terug te dringen. Hiermee is het niet toegestaan om in openbare wateren, het Brielse Meer in dit geval, te overnachten op uw schip e.d. tussen: 2 november 2015 en 28 februari 2016. Wij, de Vereniging, is verzocht dit kenbaar te maken aan onze achterban en andere belanghebbenden. U wordt gevraagd, doch dringend verzocht, geen waardevolle bezittingen e.d op uw schip of anderszins achter te laten wat een prooi zal kunnen zijn voor de dief! Er is ons bekendgemaakt, dat er flink gesurveilleerd gaat worden door zowel de land- als de waterpolitie.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u terecht bij:
Watersportverbond/SOBM;
A. van Harmelen;
06 - 4791 8218
alcatraz11@outlook.com

Om dit aan velen bekend te maken, wordt er verzocht dit te liken en vooral te DELEN.... !
Dank U.

Arie de Beer                                                                                                                                                                                          Ga terug